O nama

Advokatska kancelarija VASIN osnovana je u Beogradu 2013. godine. Advokatsku kancelariju je osnovala i vodi Dr Tatjana Vasin.

Dr Tatjana Vasin ima više od 15 godina profesionalnog iskustva koje je stekla u kompanijama Ernst & Young (kao Pravna savetnica), Societe Generale Banka kao Šef pravnog sektora), Hypo Alpe Adria Banka (kao Zamenica direktora sektora podrške) i u Piraeus Banka (kao Izvršna direktorka i članica Izvršnog odbora Banke).

Diplomirala je 1993 godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 1995. godine na Katedri za Medjunarodno privredno pravo kod Prof. Dr Mirka Vasiljevića na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.  Akademsko zvanje Doktora nauka internacionalnih relacija, na Evropskom univerzitetu u Beogradu stekla je 2010. godine.

Dr Tatjana Vasin učestvuje i predaje na brojnim seminarima i konferencijama iz oblasti finansijskog prava u zemlji i inostranstvu. Bila je pionir u definisanju pravne bankarske prakse u Srbiji od  2000. godine.

Advokatska kancelarija VASIN je specijalizovana za pružnje pravnih usluga iz oblasti privrednog prava, bankarstva i finansija. Pored navedenog Advokatska kancelarija VASIN takodje pruža usluge iz ostalih tradicionalnih oblasti prava, prava nekretnina, autorskog prava i prava intelektualne svojine, krivičnog prava, radnog prava, poreskog prava i drugih vrsta zastupanja.

Dolazimo iz  privrednog okruženja, razumemo biznis i potrebe naših klijenata.  To nam omogućava da naši pravni saveti budu jasni, koncizni i direktni kao i da naše usluge budu profesionalne i efikasne.

Login